Hvordan og hvornår foregår mødet

Kommende møder i 2017

Onsdag den 18. Januar Kl. 17.30 til 20.30

Onsdag den 22. Februar Kl. 17.30 til 20.30

Onsdag den 22. Marts Kl. 17.30 til 20.30

Onsdag den 19. April Kl. 17.30 til 20.30

Onsdag den 24. Maj kl. 17.30 til 20.30

Onsdag den 21. Juni Kl. 17.30 til 20.30

SOMMERFERIE

Onsdag den 23. august Kl. 17.30 til 20.30

Onsdag den 20. september Kl. 17.30 til 20.30

Onsdag den 25. oktober

Foredrag med Sia Holm Kl. 17.30 til 20.30

Onsdag den 22. november Kl. 17.30 til 20.30

Onsdag den 13. December Kl. 17.30 til 20.30

 

Sådan foregår mødet

Vi holder til i Aktivitetslokalerne på Flintholm Allé, nr. 35.

Vi mødes en gang om måneden, oftest den tredie onsdag i måneden

i aktivitetslokalet på Flintholm Allè, på Frederiksberg.

Vi vil være mellem 10-20 bonusmødre, men det tal varierer fra gang til gang.

Vi deler os op i en til to grupper, alt efter hvor mange vi er.

Der er tilmelding (obligatorisk), via mail eller facebook bonusmorgruppen. Man betaler via mobilepay, og dette er den egentlige tilmelding. Kvitteringen for betalingen skal betragtes som en billet. Man kan derfor ikke forvente at få tilbageført sin betaling hvis ikke man kommer alligevel eller melder afbud.

Du kan også blive medlem af den lukkede facebookgruppe "bonusmorgruppe Kbh", MEN først når du har deltaget i et fysisk møde.

 

Et møde starter med en runde, hvor de fremmødte præsenterer sig selv og de udfordringer der nager i øjeblikket. Snakken falder ofte på alle de blandede følelser, der kan opstå, når man er del af en sammenbragt familie. Til sidst runder vi af med en lille refleksion over aftenens fortællinger og forløb.

Vi er mange, der har og har haft stor glæde af gruppen. Den bedste måde at finde ud af det på, er ved at deltage!

tilmelding er nødvendigt, kontakt: ea@bonusmorgruppe.dk

 

De grundlæggende værdier.

Det er vigtigt at det er et trygt forum vi sidder i, og hvad der bliver talt om bliver inden for væggene. Så der er gensidig tavshedspligt!

- Alle bliver hørt og får lige meget taletid.

- Man ikke giver kritik, fordømmer eller fortolker.

- Der gives kun råd hvis man selv efterspørger det.

- Respekt for at vi alle er forskellige steder i livet og

har forskellige forudsætninger

Vi har en facebook- side hvor alt information også kommer ud.

Når du har været til et møde, kan du komme med i den lukkede gruppe, hvor vi drøfter nye som tidligere emner.

 

De grundlæggende værdier

Det er vigtigt for os at det er et trygt forum vi sidder i, og hvad der bliver talt om bliver inden for væggene. Vi skriver dog ikke under på en tavshedspligt-erklæring, men næsten :-)!

- Alle bliver hørt og får lige meget taletid.

- Man ikke giver kritik, fordømmer eller fortolker.

- Der gives kun råd hvis man selv efterspørger det.

- Respekt for at vi alle er forskellige steder i livet og har forskellige forudsætninger

Næste møde i Bonusmorgruppen

Onsdag d. 22. November

Flintholm alle 35, i stuen

kl. 17.30 -20.30

 

Tilmelding nødvendig!

begrænsede pladser, og er først gældende ved betaling

kr. 100,-

ea@bonusmorgruppe.dk

 

Årets sidste møde Onsdag den 13.December

(luciadag)

Flintholm alle 35, i stuen

kl. 17.30 -20.30

 

Tilmelding nødvendig!

begrænsede pladser, og er først gældende ved betaling

kr. 100,-

ea@bonusmorgruppe.dk